สรุปการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2560

สรุปการใช้เงินงบประมาณปี 2560 ณ วันที่ 30 เม.ย. 2560
เรียนหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้จัดทำโครงการ/กิจกรรม สามารถตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณปี 2560 จากข้อมูลด้านล่างนี้คะ

Advertisements